Met deze cijfers ga je over! Schoolprestaties uitgelegd

Bijgewerkt: 25 februari 2024

Vmbo, mavo, havo, vwo of hbo. Met welke cijfers ga je over? Op de basisschool spelen cijfers nog geen hele grote rol, maar bij vervolgopleidingen wel. De vraag is hoeveel onvoldoendes je mag hebben. Dit staat allemaal beschreven in de Overgangsnormen. Ontdek met welke cijfers je over gaat naar het volgend jaar.

Dit zijn de overgangsnormen

Elke school of opleidingsinstituut hanteert overgangsnormen. Het vervelende is dat hier geen wettelijke regels over bestaan. De school besliste dus zelf of een kind of leerling overgaat naar de volgende klas.

De overgangsnormen moeten altijd inzichtelijk zijn. Veel scholen hebben deze op hun website staan, maar het is ook mogelijk dat de ouders hier een papieren versie van krijgen. Als leerling kun je dit natuurlijk ook opvragen. Twee hoofdstukken verder lees je met welke gemiddelde cijfers je overgaat.

Tip: bekijk school laptops

Geslaagd voor het eindexamen

Eerst even iets over het verschil tussen overgaan of het eindexamen. Met betrekking tot het eindexamen en wel of niet slagen gelden er namelijk wél wettelijke regels.

Je bent bijvoorbeeld geslaagd voor het examen havo wanneer je een gemiddeld cijfer van 5,5 of hoger bij de centrale examens behaalt. Maar ook wanneer je bij de kernvakken maximaal éénmaal een 5 als eindcijfer hebt. De andere kernvakken moet minimaal 6 als eindcijfer hebben. Bovendien moet voor het vak lichamelijke opvoeding het eindresultaat goed of voldoende zijn.

Met welke cijfers ga je over? Enkele voorbeelden

Veel leerlingen en ouders vragen zich af met welke cijfers je overgaat. Hieronder voorbeelden met betrekking tot overgangsnormen vmbo, mavo, havo, vwo en hbo.

Overgangsnormen vmbo

Het vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dit onderwijs duurt vier jaar en kent in totaal vier leerwegen. Elke leerweg heeft zijn eigen niveau. Binnen het vmbo wordt uiteraard ook gebruik gemaakt van overgangsnormen.

Over het algemeen is het zo dat een leerling op het vmbo bij alle kernvakken een voldoende moet halen. De kernvakken verschillen per onderwijs, maar je kunt er vanuit gaan dat Nederlands, Engels en wiskunde kernvakken zijn.

Om over te gaan is het toegestaan om maximaal drie onvoldoendes bij andere vakken te hebben. Wel moet het gemiddelde over alle vakken het cijfer 6 of hoger bedragen.

Met deze cijfers overgaan: mavo

Vroeger had je het lbo (lager beroepsonderwijs), mavo en havo. Tegenwoordig wordt de benaming mavo minder vaak gebruikt. Het vmbo met theoretische leerweg is eigenlijk het vroegere mavo. Wat moet je staan om over te gaan op de mavo? Ook nu moet het gemiddelde cijfer 6 of hoger zijn.

Bij de mavo is het zo dat je maximaal drie tekortpunten (onvoldoendes) mag hebben. Let wel op met de kernvakken want die drie tekortpunten mogen natuurlijk niet over kernvakken gaan.

Overgangsnormen havo

Je hebt overgangsnormen havo 1, 2, 3 of 4. Je gaat over naar het volgend jaar wanneer je voor alle vakken een 6 of hoger staat. Je mag voor maximaal twee vakken een onvoldoende hebben. Daarnaast mag je voor maximaal één kernvak een 5 als eindcijfer behalen. Ook nu weer is het belangrijk om de exacte overgangsnormen havo bij de school zelf op te vragen.

Vwo oftewel gymnasium

De opleiding vwo of gymnasium duurt 6 jaar. Op dit type opleiding worden er algemene theorievakken gegeven. De overgangsnormen vwo gaat vaak over maximaal twee tekortpunten in de kernvakken en in totaal maximaal vier tekortpunten.

Hbo: studiepunten

Het hbo oftewel hoger beroepsonderwijs werkt weer net wat anders. Hier spreek je niet van overgangsnormen maar van studiepunten. Elk jaar moet een leerling minimaal 60 studiepunten behalen. Gedurende de opleiding van vier jaar moeten er dus 240 punten behaald worden.

Het systeem van studiepunten werkt bij alle opleidingen en instellingen in geheel Europa op dezelfde manier. Hierdoor kunnen studenten ook in het buitenland gedeeltelijk of de gehele opleiding volgen.

Het eerste studiejaar geldt er een Bindend Studieadvies. Ook dan moet er een minimaal aantal punten behaald worden, maar dit verschilt per opleiding of instituut. Bijvoorbeeld minimaal 35 punten, 50 of toch 60 punten.

Wat gebeurt er als je voor de tweede keer blijft zitten?

Het is niet direct erg als je blijft zitten. Maar het kan voorkomen dat iemand voor de tweede keer blijft zitten. Ook dit hoeft niet direct tot problemen te leiden. Toch is het zo dat veel scholen de regel hanteren dat je maximaal twee keer mag blijven zitten.

Besluit de school dat een leerling voor de derde keer niet overgaat? Dan volgt vaak het advies om de leerling voor een lager opleidingsniveau in te schrijven.

Belangrijk om te weten: er zijn geen wettelijke regels omtrent de opleidingsduur vmbo, havo of vwo. Dit betekent dat iemand hier best een aantal jaar langer over mag blijven doen. Gaat het om praktijkonderwijs dan mag een leerling tot maximum zijn 18e leeftijd de opleiding blijven volgen.

Reacties en ervaringen

Deel je ervaring over dit onderwerp, geef tips of reageer op andere gebruikers. De redactie controleert vooraf op spam of ongepaste reacties. Dit duurt maximaal 24 uur.

Eén gedachte over “Met deze cijfers ga je over! Schoolprestaties uitgelegd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven