School

Met deze cijfers ga je over! Schoolprestaties uitgelegd

Vmbo, mavo, havo, vwo of hbo. Met welke cijfers ga je over? Op de basisschool spelen cijfers nog geen hele grote rol, maar bij vervolgopleidingen wel. De vraag is hoeveel onvoldoendes je mag hebben. Dit staat allemaal beschreven in de Overgangsnormen. Ontdek met welke cijfers je over gaat naar het volgend jaar. Dit zijn de […]

Schuiven naar boven