Een diepte-interview maken

Bijgewerkt: 13 oktober 2023

Een diepte-interview is een onderzoeksmethode die veel door bedrijven wordt toegepast. Hiermee verzamel je informatie, zoals het ‘waarom’ op een vraag. Bijvoorbeeld waarom klanten een bepaald product kopen. Met het interview krijg je een diepgaand beeld van de opvattingen en meningen van het publiek.

Wil je kwalitatief onderzoek uitvoeren? Maak zelf een diepte-interview en gebruik dit voor je marktonderzoek. Je kunt dit ook door een professional uit laten voeren.

Wat is een diepte-interview?

Een diepte-interview staat ook wel bekend als diepgaand gesprek. De interviewer graaft dieper dan gebruikelijk. Hierbij wordt gedetailleerde informatie verzameld.

Het interview bestaat uit open vragen, eventueel aangevuld met gesloten vragen. Dit moedigt de geïnterviewde aan om uitgebreid antwoord te geven. Alleen zo krijg je een diep begrip van een onderwerp of situatie.

Goedkope interview microfoon


Toepassingen: zakelijk gebruik

Diepte-interviews worden vaak voor marktonderzoek gebruikt. Zowel professionele onderzoeksbureaus als zzp’ers maken er gebruik van. Ook journalisten voeren dit soort interviews uit. Vaak bedoeld om diepgaande artikelen en rapportages kan maken.

Daarnaast zijn dit soort onderzoeken populair onder psychologen en consultants. De uitslag van het onderzoek helpt bij het bieden van passende begeleiding.

Wist je dat een diepte-interview ook wordt toegepast om sollicitanten te beoordelen? Vooral om te kijken of een sollicitant geschikt is voor een specifieke functie. Vaak wil de recruiter weten of de sollicitant wel bij de organisatie past.

Andere toepassingen voor het diepte-interview zijn:

  • Onderwijs – om zowel studenten als leermethoden te begrijpen.
  • Gesprekstherapie – om emotionele problemen en psychische aandoeningen te begrijpen en hier de behandeling op af te stemmen.
  • Criminologie en rechtshandhaving – diepte-interviews met slachtoffers, daders en getuigen, om te begrijpen hoe de zaak in elkaar zit en om bewijs te verzamelen.
  • Politiek – vooral bedoeld om inzicht te krijgen in opvattingen van burgers, om hier politieke besluitvorming op af te stemmen.

Geen standaard vragenlijst

Bij deze vorm van kwalitatief onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van een standaard vragenlijst. Maar wel van een lijst met gesprekspunten en uitgewerkte vragen. Het doel hiervan is een diepgaand beeld van de opvattingen van respondenten krijgen.


De methode van een diepte-interview

Dit interview wordt meestal één op één afgenomen. Oftewel: elke respondent wordt apart geïnterviewd. Meestal via een persoonlijk gesprek. Dit kan fysiek plaatsvinden, maar ook telefonisch of via videobellen.

Het gesprek duurt tussen de 15 en 45 minuten, met een gemiddelde van 30 minuten. Het is belangrijk dat zowel de interviewer als de respondent er de tijd voor nemen.

De verschillende soorten interviews

Een diepte-interview afnemen kan op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een gefocust interview, waarbij je één onderwerp vaststelt en hier vragen over stelt. Soms wil je onderzoek doen naar meerdere onderwerpen. Je komt dan bij een groepsinterview uit.

Voor kwantitatief onderzoek is een gestructureerd interview de meest logische keuze. Maar er zijn ook andere soorten interviews die je voor onderzoek in kunt zetten.

Gestructureerd diepte-interview

Een gestructureerd interview verloopt altijd via een vast schema. Vooraf zijn de vragen bepaald, en in welke volgorde deze worden gesteld. Het betreft gesloten vragen. De respondent kan alleen met ja of nee antwoorden. Maar het kan ook om meerkeuzevragen gaan. Hierbij heeft de respondent keuze uit verschillende antwoorden.

Een gestructureerd diepte-interview wordt veel toegepast in onderzoeken en enquêtes. Omdat de vragen en antwoordopties van tevoren zijn bepaald, is er weinig ruimte voor interpretatie. Hierdoor zijn de antwoorden subjectief. Het voordeel van dit soort interviews is dat het makkelijk te herhalen is. De gegevens zijn geschikt voor kwantitatieve analyse.

Semigestructureerd interview

Bij een combinatie van gestandaardiseerde vragen en open vragen, spreek je van een semigestructureerd interview. Meestal begint dit met een reeks vooraf bepaalde gesloten vragen. Deze helpen om het gesprek in een bepaalde richting te sturen.

Hierna volgen een aantal open vragen. De respondent kan vrijer praten en zijn of haar gedachten en ervaringen delen. Half-gestructureerde interviews zijn zeer geschikt voor het onderzoeken van complexe onderwerpen. De verzamelde gegevens zijn van kwalitatieve aard.

Ongestructureerd interview

Wanneer het gesprek vrij en open is, zit je in een ongestructureerd interview. Vooraf zijn er geen vragen of lijst van onderwerpen opgesteld. Het voordeel hiervan is dat zowel de interviewer als de respondent vrijuit kunnen praten.

Dit type interview ontwikkelt zich organisch. Welke kant het opgaat, hangt af van de gedachten, gevoelens en ervaringen van de respondent. De interviewer is flexibel om op de respondent te reageren, en het gesprek in een nieuwe richting te sturen.

Enig nadeel van een ongestructureerd diepte-interview is dat het tijdsintensief is. Het kost vaak meer tijd dan welk ander interview dan ook.

Een gefocust interview

Wanneer de interviewer vragen aan een groep respondenten stelt, en dit gaat over één onderwerp, heet dit een gefocust interview. De respondenten zijn hierbij met de interviewer in gesprek, niet met elkaar. Dit interview vindt één op één plaats, maar kan ook met meerdere mensen tegelijk.

De onderwerpen of het thema zijn vooraf bepaald. Toch is er meer flexibiliteit met betrekking tot specifieke vragen. Zo kan de interviewer op antwoorden van de respondent reageren.

Een expertinterview

Bij een expertinterview stel je vragen aan één of meerdere experts met specialistische kennis. Meestal worden dit soort interviews binnen het bedrijfsleven toegepast. Maar ook wanneer het om onderwijs gaat.

Een groepsinterview

Het is gebruikelijk om een diepte-interview één op één af te nemen. Maar soms vindt dit toch in een groep plaats. Meestal omdat het over meerdere onderwerpen gaat. Het is dan verstandig om de verschillende onderwerpen over de verschillende deelnemers te verdelen.

Diepte-interview voorbeeld: is vragen die je kunt stellen

Bij een diepte-interview wil je zoveel mogelijk informatie van de respondent krijgen. Daarom is interactie belangrijk. De interviewer gebruikt technieken om meer vertrouwen uit te stralen en op die manier ook meer informatie te ontvangen.

Vaak vindt marktonderzoek via de e-mail of een online enquête plaats. Maar een diepte-interview niet: dit is een gesprek tussen interviewer en respondent. Het is dus goed om over te diepte-interview vragen na te denken.

Hieronder enkele voorbeelden met betrekking tot vragen om te stellen.

  • Wat is je ervaring met [onderwerp]?
  • Hoe heeft [onderwerp] je leven beïnvloed?
  • Wat zijn volgens jou de voordelen van [onderwerp]?
  • Wat was je gevoel in verband met [onderwerp]?
  • Is je kijk op [onderwerp] in de loop van de tijd veranderd?
  • Wat versta je onder [onderwerp]?

Bovenstaande vragen kunnen zowel open als gesloten zijn. Maar ook een combinatie van deze twee.

Een diepte-interview laten afnemen

Een marktonderzoek in de vorm van een diepte-interview vraagt veel tijd. Ook wanneer het een klein onderzoek betreft. Toch zijn dit soort onderzoeken belangrijk. Aan de hand hiervan kun je jouw producten of diensten verbeteren, zodat ze beter bij de verwachtingen van klanten aansluiten.

Vind je het moeilijk om een diepte-interview samen te stellen of af te nemen? Een onderzoeksbureau is vaak erg duur. Je bent al snel € 500 per geïnterviewde persoon kwijt. Daarom worden marktonderzoeken voornamelijk door grote bedrijven uitgevoerd.

Sommige onderzoeksbureaus bieden een online marktonderzoek voor € 3000 aan, en een diepte-interview voor ongeveer € 5000. Kan het goedkoper, maar net zo kwalitatief? Ja, neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Reacties en ervaringen

Deel je ervaring over dit onderwerp, geef tips of reageer op andere gebruikers. De redactie controleert vooraf op spam of ongepaste reacties. Dit duurt maximaal 24 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven