Yucelmethode bij mensen met MCDD

Bijgewerkt: 21 februari 2023

McDD is een meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis. Op jonge leeftijd komt het tot uiting. Hierdoor ervaart het kind moeite met de eigen emoties en gedachten. Een beetje boosheid leidt tot de grootste woede. Ook is er sprake van een verstoord sociaal gedrag. Er zijn verschillende behandelmethoden. De yucelmethode beïnvloedt de weg naar herstel op een positieve manier.

Over McDD

Voordat je kijkt of de Yucelmethode iets is zul je eerst wat meer over McDD moeten weten. McDD staat voor Multiple complex Developmental Disorder. In het Nederlands staat dit bekend als een meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis. Bij deze psychische aandoening draait het allemaal om het beheersen van emoties.

De oorzaak zit hem zeer waarschijnlijk in een stoornis in de manier waarop de hersenen informatie verwerken. Juist door deze stoornis is het moeite om emoties en gedachten te reguleren. Mogelijk speelt de omgeving waarin een kind opgroeit ook een rol. Net als erfelijke factoren.

Zelf deze methode met gekleurde blokken toepassen

Kenmerken van een meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis

Het is niet eenvoudig om te bepalen of een kind McDD heeft. Een psycholoog of psychiater stelt de diagnose aan de hand van een uitgebreid onderzoek. Vaak wordt het kind ook in zijn eigen omgeving gedurende een bepaalde periode geobserveerd.

De kenmerken bestaan uit het niet goed om kunnen gaan met emoties en gedrag. Vooral buiten de thuissituatie om ons dit snel tot uiting. Het kind reageert in dit soort situaties met angst of woede.

Op volwassen leeftijd zijn deze problemen nog steeds aanwezig. Daar komt nog bij dat wat volwassenen met McDD vaak weinig raakvlakken met anderen hebben. Dat maakt het lastig om deel te nemen aan de maatschappij en vriendschappen of relaties op te bouwen en te behouden.

Behandeling van McDD

Vaak bestaat de behandeling uit het geven van structuur aan het kind. Verder wordt een gezonde ontwikkeling en vaardigheden bevorderd. Ook zal getracht worden om angsten te voorkomen te dempen.

Binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt met verschillende methoden gewerkt. De Yucelmethode blijkt voor sommige patiënten een zeer goede behandeling te zijn.

Over de Yucelmethode

Mehmet Yucel heeft de Yucelmethode bedacht (vandaar de benaming). Deze in Turkije geboren therapeut emigreerde in 1986 naar Nederland. Hij werkte met jongeren, jeugdgedetineerden en gezinnen. Als systeemtherapeut ontwikkelde hij de Yucelmethode. In 1992 werd zijn methode op de markt gebracht.

De methode is gericht op het benoemen van de eigen problemen en dit oplossen. Feitelijk leunt de methode op drie pijlers. De eerste is het in kaart brengen van het persoonlijke netwerk. De tweede pijler bestaat uit het bouwen van een ruimtelijke opstelling met behulp van gekleurde blokken. Aan de hand van deze opstelling praat de cliënt over zijn levenssituatie en de problemen.

Van hieruit leert de cliënt om regie over het eigen leven en handen te hebben en te houden. Dit gebeurt met behulp van ondersteuning van de omgeving. Op die manier is het makkelijker om problemen te overwinnen.

De Yucelmethode bij kinderen

Deze methode is niet alleen geschikt voor volwassenen maar kan ook op kinderen worden toegepast. Dit komt omdat de Yucelmethode een speels karakter heeft. De gekleurde blokken zijn aanlokkelijk voor (jonge) kinderen. Het kind wordt niet direct door een volwassene aangestuurd maar heeft zelf de regie. Dat maakt het voor kinderen prettig om met deze methode te werken.

Tijdens de Deze Yucelmethode gaat het kind op zoektocht waardoor het zich steeds sterker gaat voelen. Bijkomend voordeel is dat het kind beter naar de buitenwereld kan uiten hoe het zich voelt. Dat maakt het voor ouders, verzorgers en therapeuten makkelijker om het kind te begrijpen.

Yucelmethode bij McDD

De Yucelmethode kent verschillende toepassingen. Het wordt gebruikt bij cliënten met ernstige psychische aandoeningen, mensen met een verstandelijke beperking of een taal-ontwikkelingsstoornis. Ook is het geschikt voor kwetsbare jongeren, mensen met niet-aangeboren hersenletsel of wanneer er sprake is van verslavingsproblematiek.

De Yucelmethode bij McDD behaalt goede resultaten. Kinderen en volwassenen met McDD hebben moeite met het reguleren van emoties en gedachten. Dan is de Yucelmethode juist een hele prettige behandeling. Het is bij deze behandeling namelijk niet nodig om rechtstreeks met een therapeut in gesprek te gaan. Met behulp van gekleurde blokken wordt een visuele weergave van de eigen situatie gebouwd.

Zo werkt de Yucelmethode

Het kind of de volwassenen neemt een staaf of blok die de cliënt voorstelt. Die staaf kan gebogen, geknakt helemaal gaaf zijn, afhankelijk van het gevoel van de cliënt. Vervolgens wordt de staaf ondersteund door blokken die de steunpilaren in het leven zijn. Te denken valt aan de ouders of verzorgers, broertjes/zusjes, buren, leerkracht of andere vertrouwenspersonen.

Bovenop de staaf komen blokken te liggen die door de cliënt als last worden gezien. Bijvoorbeeld ruzies, stress, relatieproblemen of verslaving. De steunpilaren en de probleemblokken worden met stickers beplakt.

Uiteindelijk ontstaat er een kleurrijk bouwwerk. Wanneer de cliënt een beetje afstand neemt is duidelijk te zien oe hij in het leven ervoor staat. Hij ziet wat zijn problemen zijn en welke personen hem met zijn problemen kunnen helpen. De blokken met problemen worden ondersteund door de steunpilaren. Door de steunpilaren weg te halen is direct duidelijk dat het bouwwerk instort. Oftewel: het netwerk van familie en hulpverlening is nodig.

Aan de hand van hiervan ontdekt de cliënt dat het netwerk en hulpverlening van belang is om verder in het leven te komen. Dit leidt tot een betere motivatie en bouwen aan herstel.

De problemen bespreekbaar maken

Een groot voordeel van de Yucelmethode is dat het problemen bespreekbaar gemaakt. Het kind of de volwassenen met McDD ontdekt dat het helemaal niet erg is om moeite te hebben met het reguleren van emoties aan gedachten. Met behulp van het netwerk en hulpverlening wordt hieraan gewerkt.

Andere behandelmethoden

De Yucel methode is niet de enige behandeling bij McDD. Vaak dient de Yucel-methode als uitgangsbasis. De behandeling richt zich op het zo goed mogelijk omgaan met MCDD. Vooral voor kinderen met deze aandoening is het belangrijk dat ze in een veilige omgeving opgroeien. Ook hebben ze behoefte aan regelmaat en duidelijkheid.

Verder is het belangrijk om de emoties te benoemen. De cliënt leert heel bewust omgaan met emoties. Voor de omgeving is het belangrijk om angstige situaties gedoseerd aan te bieden. Dit betekent continu vooruitkijken.

Medicatie

Soms wordt medicatie voorgeschreven. Dit is wenselijk wanneer de angsten zeer hevig zijn. Bekende medicatie die bij MCDD worden ingezet zijn Depakine, Risperdal, Busperon en Inderal.

Reacties en ervaringen

Deel je ervaring over dit onderwerp, geef tips of reageer op andere gebruikers. De redactie controleert vooraf op spam of ongepaste reacties. Dit duurt maximaal 24 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven