Moslimvrouw met christen: een gemengd huwelijk of relatie

Bijgewerkt: 21 februari 2023

De islam en het christendom hebben wat overeenkomsten maar ook verschillen. Volgens de islam mag een moslim man met een christelijke of joodse vrouw trouwen. Andersom mag dit niet. Dit betekent dat een moslimvrouw met een christen niet is toegestaan. Toch gebeurt het in de praktijk wel.

Verschil tussen islam en christendom

Om te begrijpen waarom een moslimvrouw met christen niet is toegestaan moeten we eerst naar deze twee geloofsovertuigingen kijken. Het grootste verschil zit hem in de manier waarop tegen God wordt aangekeken.

Voor moslims is er één God. Jezus is een profeet maar de belangrijkste profeet is Mohammed. Christenen geloven in de Heilige drie-eenheid. Dit zijn God de vader, Jezus de zoon en de heilige Geest.

Moslims weten dat je door het doen van goede daden in de hemel komt. Bij christenen zit dit iets anders in elkaar. De dood en het herrijzen van Jezus heeft alle mensen gered waardoor ze allemaal in de hemel komen.

Nederlandse vertaalversie met weergave van de Arabische tekst

Een moslim man mag met een christin of joodse trouwen

Moslimmannen hebben wat meer rechten dan moslimvrouwen. Zo mag een moslimman met een christen of joodse trouwen of er een relatie mee hebben. Hier is geen enkel bezwaar tegen. Er zitten wel twee voorwaarden aan vast. Ten eerste moet het om een echte christin of jodin gaan, dit is ze niet bij naam of afkomst. Ook moet de vrouw in kwestie geen afvallige van de islam zijn en op die manier christen of jodin zijn geworden.

De moslimvrouw met christen

Hoe anders is het bij moslimvrouwen. Die mogen niet met een christen of een jood trouwen. Dit komt omdat een man gezag in de relatie moet hebben. In de soera 4:34 staat dat een echtgenoot zijn vrouw mag slaan. Een christelijke man mag een moslimvrouw juist niet slaan. Dit betekent dat een christelijke man zijn echtgenoot niet kan domineren.

Nu is huiselijk geweld helemaal niet aanvaardbaar, maar veel gelovigen houden zich nog aan het heilige boek, bijvoorbeeld de koran of de Bijbel.

In het nieuwe testament (de bijbel) staat dat een christelijke man alleen een christelijke vrouw mag trouwen (en omgekeerd). Dat is het tweede probleem waar verliefde stelletjes tegenaan lopen.

De vrouw volgt de man in diens godsdienst

Het is gebruikelijk dat de vrouw de man in zijn godsdienst volgt. Wanneer een moslimvrouw met een christen trouwt (of een relatie heeft) betekent dit dat ze het christendom aanhangig wordt. Ze wordt dan als afvallige moslim gezien. Vaak betekent dit ook uitsluiting binnen de familie.

Het islamitisch huwelijk geldt niet voor de Nederlandse wet

Wanneer je in Nederland trouwt dan is dit wettelijk wanneer een ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk sluit. Een kerkelijk huwelijk is niet wettelijk maar voor gelovige christenen wel wenselijk.

Een islamitische huwelijkssluiting is voor de Nederlandse wet niet geldig. Toch kunnen er juridische consequenties aan vasthangen. Wanneer er een conflict optreedt dan willen Nederlandse rechters nog wel eens betekenis aan een islamitisch huwelijk geven.

Het gevolg van gemengde huwelijken

Een gemengd huwelijk kan veel van beide partners vragen. Ten eerste is het de vraag of het om een christelijk of islamitisch huwelijk gaat. Een islamitisch huwelijk is bij echtscheiding volgens de Nederlandse wet niet automatisch verbroken. Vooral in het buitenland kan dit consequenties hebben.

Partners willen elkaar soms de ruimte geven zodat elk zijn of haar eigen geloof trouw kan blijven. In de praktijk blijkt dit vaak wel lastig te zijn. Al helemaal wanneer er kinderen komen. Het is dan de vraag welk geloof de kinderen krijgen. Kinderen zitten vaak tussen twee geloven in.

Sommige koppels geven hun kinderen het beste van beide geloven mee. Toch kan het lastig zijn wanneer de christen naar de kerk wil en de moslima naar de moskee. Dit soort dingen moet je alleen doen en dat kan eenzaam aanvoelen.

Bij een gemengd huwelijk draait het voornamelijk om acceptatie. De ander accepteren zoals hij of zij is. Dan pas heeft deze relatie of het huwelijk kans van slagen.

Het opvoeden van de kinderen

Volgens de islam moeten kinderen worden opgevoed volgens de religie van de vader. Wanneer een moslim man met een christelijke of joodse vrouw trouwt dan worden de kinderen volgens de islam opgevoed. Maar hoe zit het wanneer een moslimvrouw met een christen trouwt? Dan moeten de kinderen volgens het christendom worden opgevoerd.

Binnen de islam speelt familie een hele grote rol. Bijvoorbeeld schoonouders, die willen invloed uit kunnen oefenen op de voeding van de kinderen. In de westerse wereld (het christendom) is het meer ieder voor zich. Daar speelt het gezin een grote rol waarbij overige familieleden zoals schoonouders, ooms en tantes minder invloed hebben.

Wanneer een moslima met een christen trouwt en de kinderen worden volgens het christendom opgevoed, hebben de familieleden van de moslima geen invloed meer. Dat kan tot heel vervelende situaties leiden. Zoals uitsluiting van de moslimvrouw binnen de familie.

Conclusie moslimvrouw met christen

De conclusie is dat een moslimvrouw volgens de koran niet met een christen mag trouwen. Kijk je naar de bijbel dan is het voor een christenman ook niet wenselijk om met een niet-christen te trouwen. Wanneer beiden dit toch willen doen dan kan dit consequenties hebben op het gebied van:

  • Omgaan met het geloof
  • De band met familie
  • Opvoeding van de kinderen
  • De omgeving

In de westerse wereld wordt er wat milder omgegaan met huwelijken tussen moslima’s en christenen. Dit komt omdat steeds meer christenen het strenggelovige loslaten en hun eigen weg inslaan. Binnen de islam spelen traditie en de regels volgens de koran een belangrijke rol. Vanuit die hoek kan een huwelijk of relatie tussen moslimvrouw en christenman wel wat problemen opleveren.

Reacties en ervaringen

Deel je ervaring over dit onderwerp, geef tips of reageer op andere gebruikers. De redactie controleert vooraf op spam of ongepaste reacties. Dit duurt maximaal 24 uur.

Eén gedachte over “Moslimvrouw met christen: een gemengd huwelijk of relatie

  1. als dat de enige oplossing is, om als christen een moslim vrouw de nemen. Of een prost***** die in amsterdam achter de ramen zit tussen de 18 en 30 jaar jong en ook een nietrokende is die geen drugs gebruikt en geen alcohol drinkt, waarop tijdens de activiteit in het leven kinderen geboren worden en deze moet opvoeden als ouders hoort roken,drugs en alcohol niet in het gezin thuyis en in de levens overtuiging van de christen en de moslim in het algemeen. Weet u nog waar de profeten ons voor waarschwde met een krachtige boodschap zoals noach,mozes,abraham,elia,jesaja,hosea,tot aan johannes de doper en JEZUS en de profeet mohammed die ook ooit in ons levenw as. Er is er namelijk nog een die men over het hoofd gezien had, na 10 april 1956, die tot bekering kwam in almere. Gedoopt was door omnderdompeling in het watergraf op 18 november 1990, die een profetische uitstraling hebt met een boodschap. Wie het weet uit de periode van almere en het goed heeft kan mij mailen [emailadres bij de redactie bekend].

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven