De 5 leefregels van de Islam

Bijgewerkt: 21 februari 2023

Van de verschillende geloofsovertuigingen is de islam de jongste. Tevens is dit de meest uitgebreide geloofsovertuiging. Binnen de islam staat exact beschreven wat moslims wel en niet mogen. De vijf leefregels van de islam zijn ontzettend belangrijk.

1. Geloven in Allah

Allah is de God van de Muslims.  Deze benaming is de Arabische versie van het Nederlandse ‘God’. Een van de vijf leefregels (de Zuilen) van de islam is het geloof in Allah. Moslims geloven dat Allah de enige ware God is. Een van de laatste profeten is Mohammed.

De koran is het heilige boek van de moslims, zoals de bijbel dat voor de christenen is. In de koran, geschreven in het Arabisch, staan de plichten van moslims jegens Allah maar ook jegens andere mensen.

2. Dagelijks bidden

Voor moslims is het belangrijk om dagelijks te bidden. Binnen de islam gebeurt dit om oprecht berouw te tonen en om vergeving te vragen. Het is binnen de islam gebruikelijk om vijf keer per dag te bidden. Dit kan voor sommige moslims erg veel zijn. Daarom zijn er ook moslims die drie keer per dag bidden.

Allah zegt dat het gebed aan het begin en het einde van de dag moet worden verricht, en een deel van de nacht. Wat gebeurt er als je niet bidt in de islam? Wanneer je een van de leefregels verloochent dan ben je een zondaar. Hiervoor moet je verantwoording afleggen tegenover Allah. Je mag het gebed overslaan wanneer je hier een geldige reden voor hebt. Ook is het mogelijk om verplichte gebeden na elk gebed in te halen.

Niet bidden betekent niet dat je ongelovig bent. Je kunt voor jezelf nog steeds gelovig zijn, al hebben anderen hier afwijkende gedachten over.

3. Liefdadigheid binnen de islam

De islam kent vijf leefregels waarvan liefdadigheid (sadaqa) de derde is. Hierbij doe je goede dingen voor de medemens. Liefdadigheid kent een hoge waarde en is daarom ontzettend belangrijk.

Liefdadigheid kan op verschillende manieren. Denk hierbij aan het zorgen of vriendelijk zijn voor andere mensen of dieren. Ook een glimlach aan een ander schenken kan al een vorm van liefdadigheid zijn. In verregaande vorm is dit het schenken van geld of goederen aan iemand die dat nodig heeft. Maar ook het vermijden van slechte daden.

Veel vormen van liefdadigheid zijn vrijwillig. Daarnaast verplicht de islam alle moslims tot het betalen van zuiverende aalmoezen. Dit is wel aan een aantal regels gebonden. De donateur moet volledig en minimaal een jaar eigenaar zijn van het zakaat (de aalmoes). Het zakaat moet in waarde toenemen of hier de mogelijkheid toe hebben. Per dag is er een minimum grenswaarde van toepassing (bij geld gaat het om 2,5% over overtollig bezit).

4. Het vasten

Het vasten dat bij de islam hoort is inmiddels flink ingeburgerd in de westerse wereld. De Ramadan valt in de negende maand van de islamitische kalender. Voor westerlingen valt de Ramadan ergens in februari of maart.

Het vasten in deze periode duurt altijd van zonsopgang tot zonsondergang. Pas na zonsondergang mogen moslims eten en drinken. Het vasten is bedoeld als het zuiveren van de ziel en als gehoorzaamheid aan Allah. Alle moslims zijn verplicht om aan de Ramadan mee te doen.

5. Bedevaart naar Mekka

In de islam is het voor alle gezonde moslims verplicht om minimaal eenmaal in het leven een bedevaart naar Mekka (Hadj) uit te voeren. Het is een van de vijf leefregels van de islam. Voor moslims die niet genoeg geld hebben of ziek zijn is het geen verplichting. In dit geval mag je iemand anders in jouw naam sturen.

Bij aankomst in Mekka worden er een aantal rituelen gevolgd. De eerste is het zeven keer rond de Kaäba lopen, gevolgd door zevenmaal tussen de heuvels heen en weer gelopen. Hierna volgt de eerste overnachting in een groot tentenkamp. De volgende dag wordt de vlakte van Arafat bezocht. Hier komen moslims tot bezinning.

Hierna gaat de bedevaart terug naar Mina (het tentenkamp) waar elke moslim zeven steentjes verzamelt die vervolgens naar de drie zuilen worden gegooid. Dit is de steniging van de duivel.

De 10 geboden in de islam

Elk geloof kent zijn eigen leefregels. Kijk je naar het christendom dan zijn er 10 geboden, die ook wel de 10 woorden heten (niet-vrijblijvende raadgevingen van God). De 10 geboden in de islam lijken heel erg op de tien geboden die in de bijbel staan. Binnen de islam zijn dit de geboden:

 1. Alleen God aanbidden
 2. Je ouders eren
 3. De sabbat waarnemen
 4. Niemand doden
 5. Niet stelen
 6. Niet liegen
 7. Geen overspel plegen
 8. Geen valse getuigenis afleggen
 9. Niet in het huis van je kameraad loeren
 10. Geen bezittingen van je kameraad benijden

In de koran zijn de geboden te vinden maar worden niet als zodanig gepresenteerd. Hierdoor is niet voor alle moslims duidelijk wat de geboden zijn.

Wat mag wel en wat mag niet in de islam?

Voor moslims zijn de vijf leefregels hartstikke belangrijk. Wie zich hieraan houdt wordt als gelovige beschouwd. Met een goede reden is het zeker mogelijk om een van de vijf leefregels niet na te komen. Wel moet hiervoor verantwoording aan Allah worden afgelegd.

Sommige dingen in de islam mogen, andere dingen mogen niet. Alles wat haram (onrein, verboden) is, mag niet worden gedaan. Alles wat halal (rein, toegestaan) is, mag juist wel. Hieronder een paar voorbeelden van wat haram of halal is.

Haram

 • Alcoholische dranken
 • Varkensvlees
 • Niet ritueel geslacht vlees
 • Insecten en stoffen die zijn gewonnen uit insecten (karmijnrood)
 • Met één schoen lopen
 • Kleding dragen voor de andere sekse

Halal

 • Alle groenten en fruit
 • Verschillende graansoorten
 • Ritueel geslacht vlees
 • Vlees van dieren dat door christenen of joden in naam van God geslacht is
 • Bedekkende kleding voor vrouwen
 • Het dragen van juwelen en goud

.

Reacties en ervaringen

Deel je ervaring over dit onderwerp, geef tips of reageer op andere gebruikers. De redactie controleert vooraf op spam of ongepaste reacties. Dit duurt maximaal 24 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven