Blafbrief van een advocaat: wat je moet doen

Bijgewerkt: 25 februari 2024

Blaffende honden bijten niet. Blaffende advocaten net zo min. Toch kan de impact van een blaf heel groot zijn. De meeste mensen schrikken zich een hoedje, en gaan direct op de eisen van de advocaat in. Niet doen! Toen ontdekt hoe je het beste kunt handelen.

Wat is een blafbrief?

Een blafbrief is een agressieve of dreigende brief, door een advocaat geschreven. Altijd namens zijn of haar cliënt. Blafbrieven worden gebruikt om een juridisch geschil aan te kaarten of een standpunt te verdedigen. Het is vaak bedoeld om de andere partij onder druk te zetten.

Kom te weten hoe een advocaat jou kan bijstaan en aan welke regels hij zich moet houden. 


De brief bevat vaak sterke bewoordingen en soms dreigementen. Een van het meest gebruikte dreigement is juridische stappen ondernemen wanneer de ontvanger van de brief niet aan de eisen van de afzender voldoet.

Honderden blafbrieven per maand

Je bent niet de eerste en zeker niet de laatste die een blafbrief van een advocaat ontvangt. Naar schatting worden er maandelijks honderden verstuurd.

Dit gaat over van alles, van een schending van het auteursrecht tot beschuldiging van vandalisme. Maar ook persoonlijke kwesties zoals het niet naleven van een omgangsregeling tot een boom die te dicht op de erfafscheiding staat.

Ferm taalgebruik

Een blafbrief van een advocaat bevat altijd één of meerdere van de volgende woorden:

  • Aansprakelijkheid
  • Schadeclaim
  • Sommatie
  • Vordering
  • Rechtsvordering

Vaak wordt ook gezegd dat je binnen 24 uur of binnen vijf dagen reageren. Dit zijn onredelijke reactietermijnen.

Laten we eerst eens gaan kijken wat al die woorden betekenen, en of ze terecht zijn.

  • Aansprakelijkheid = een ander houdt jou verantwoordelijk voor schade.
  • Schadeclaim = een eis tot schadevergoeding.
  • Sommatie = een laatste aanmaning en verzoek tot betaling of levering.
  • (Rechts)vordering = een eis of aanspraak op iets, bijvoorbeeld geld of een goed. Een rechtsvordering wordt via een rechterlijke uitspraak bekomen.

Voorbeeld van een blafbrief

Hieronder vind je een voorbeeld van een blafbrief, opgesteld door een advocaat. Deze is gericht aan iemand die betrokken was bij een verkeersongeval, en voor schade aansprakelijk wordt gesteld.

Geachte heer,

Naar aanleiding van het recente verkeersincident waarbij onze cliënt aanzienlijke schade heeft geleden, schrijf ik namens hem om u aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.

Volgens ons onderzoek en de beschikbare bewijsmaterialen zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat de schuld voor dit incident bij u ligt. Daarom eisen wij namens onze cliënt een schadevergoeding voor de geleden materiële en immateriële schade, waaronder medische kosten, reparatiekosten en eventuele andere verliezen die direct verband houden met dit incident.

Wij geven u de kans om deze kwestie buiten de rechtszaal op te lossen. Wij verzoeken u om binnen vijf werkdagen contact met ons op te nemen om de details van de schadevergoeding te bespreken en tot een redelijke regeling te komen. Indien wij geen reactie van u ontvangen, zal onze cliënt genoodzaakt zijn een juridische procedure te initiëren om zijn rechten te beschermen en de geleden schade te verhalen.

Hoogachtend,

Advocaat


Zoals je ziet bevat bovenstaande blafbrief ferme taal, die dreigend overkomt. Een blaffende advocaat zal proberen om de zaak buiten de rechtszaal om op te lossen. Dit is bewust, want in de rechtszaal is de kans aanwezig dat de advocaat de zaak verliest.

Je eerste reactie

Laat je nooit afschrikken door een blafbrief! Natuurlijk zul je op de brief moeten reageren. Kijk eerst binnen welke termijn dit moet. Een reactietermijn van 14 weken is redelijk. Staat er dat je bijna 24 uur of vijf dagen moet reageren, dan is dit onredelijk. Schrijf in dit geval een kort briefje of stuur een korte mail waarin je om uitstel vraagt.

Beken in de korte mail/brief nooit schuld. Eventueel kun je wel aangeven dat je het met de eis of de beschuldiging eens bent, en wat meer tijd nodig hebt om hier goed op te reageren.

De zaak: succesvol of kansloos?

Bedenk dat veel advocaten zich inlaten met kansloze zaken. Maar waarom eigenlijk? Simpel, elke zaak die een advocaat aanneemt, levert geld op. Ook wanneer de advocaat weet dat het geheel kansloos is. Maar een blafbrief schrijven, dat wil de advocaat best wel doen. Want dit levert toch enkele honderden euro’s op.

Denk goed na over de inhoud van de brief. Waar word je van beschuldigd? Wat is de eis? Wanneer je het idee hebt dat een van deze twee (of beiden) ongegrond zijn, hoef je niet veel te doen. Sommige van deze zaken doven na enkele weken als een kaars uit. Je hoort er dan nooit meer iets van.

Is de aantijging of de eis gegrond, dan is het belangrijk om in actie te komen. Reageer op een beleefde en professionele manier. Zo voorkom je dat de situatie escaleert. Hieronder een voorbeeld hoe je zou kunnen reageren (indien je onschuldig bent):

Geachte heer/mevrouw [Naam van de Advocaat],

Ik wil graag reageren op uw brief van [Datum], waarin ernstige beschuldigingen tegen mij zijn geuit met betrekking tot [Onderwerp].

Laat het duidelijk zijn dat ik deze beschuldigingen met kracht ontken en ervan overtuigd ben dat er geen enkele grond is voor deze aantijgingen. Ik ben onschuldig aan de beweerde feiten en ben bereid om samen te werken om deze kwestie op te helderen.

Ik stel voor om alle beschikbare bewijsstukken te presenteren en de zaak op een transparante en eerlijke manier te onderzoeken, zodat de waarheid aan het licht kan komen. Ik ben bereid om volledige medewerking te verlenen aan een eventueel onderzoek.

Ik zie uit naar uw reactie en de volgende stappen om deze kwestie op te lossen.

Met vriendelijke groet,

[Je Naam]


Bedenk dat advocaten vaak beweren dat ze bewijsmateriaal hebben, maar dit in de praktijk helemaal niet zo is. Of onvoldoende.

De waarde van een blafbrief

We zijn dankzij het internet een stuk slimmer geworden. We weten ook wel dat je dreigende brieven van advocaten niet al te serieus hoeft te nemen. Hierdoor bereiken blafbrieven vaak het tegenovergestelde effect.

Een blafbrief staat altijd vol met juridische clichés. Hij klinkt behoorlijk dreigend, en zowel de advocaat ook overkomen. Met de bedoeling om de ontvanger zo bang te maken, dat deze direct op de eisen ingaat.

Soms is de inhoud nergens op gebaseerd. Er is geen bewijsmateriaal, maar wel een dreigement. Een blafbrief herken je aan algemene verwijzingen naar wetsartikelen. Maar het wordt niet met feiten onderbouwd. Bovendien wordt er vaak gezegd dat er bewijsmateriaal is, maar dit wordt niet aangetoond.

Een ander typisch kenmerk van een blafbrief is de korte reactietermijn. Je moet binnen enkele dagen reageren, anders volgt er (een dreigement). De advocaat hoopt dat je zo bang wordt, dat je doet wat in de brief staat.

Juridisch advies vragen

Bij een blafbrief kun je twee doen. Het eerste is helemaal niks. Dit is alleen verstandig wanneer je 100% zeker weet dat je onschuldig bent. Het tweede dat je kunt doen is juridisch advies inwinnen. Neem contact met een advocaat of jurist op. Laat de brief zien die je hebt ontvangen. Sta je in een sterke positie? Dan zal de advocaat/jurist je helpen en de tegenpartij de mond snoeren.

Het kan ook dat je in een zwakke positie staat. Bijvoorbeeld omdat je daadwerkelijk schuldig bent, en hier bewijs van is. Ook dan zal een advocaat of jurist je zo goed mogelijk helpen. Hij of zij zal op de blafbrief reageren en je bijstaan in een eventuele rechtszaak. Hierbij komt de advocaat of jurist voor jouw belangen op.

Reacties en ervaringen

Deel je ervaring over dit onderwerp, geef tips of reageer op andere gebruikers. De redactie controleert vooraf op spam of ongepaste reacties. Dit duurt maximaal 24 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven